Završna konferencija ERASMUS+ projekta

26. svibnja 2023. godine Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška je održalo završnu konferenciju projekta Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa koji je sufinanciran sredstvima Europske unije, programa ERASMUS+.

Prezentaciju o projektu je održala voditeljica Pučkog otvorenog učilišta AMC Nova Gradiška, te je prisutne izvijestila o tome da je trajanje provedbe projekta bilo 15 mjeseci, u periodu od 1.3.2022. do 1.6.2023., a projekt se proveo u partnerstvu tri organizacije: Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška, Pannonia Consulting d.o.o. i Prometni centar Blisk d.o.o. Ovo partnerstvo je formirano na temelju iskustva, ekspertize i provedbenih mogućnosti organizacija. Cilj ovakvog partnerstva je bio osigurati dodanu vrijednost, odnosno potencijal za jačanje kapaciteta i razmjenu znanja na inter-regionalnoj razini, kao i odgovaranje na potrebe adresiranih ciljanih skupina.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici javnog i privatnog sektora, kojima je predstavljen tijek provedbe projekta, ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta. Projekt je ostvario planirane rezultate te svi zainteresirani mogu pogledati novu interaktivnu platformu koja se nalazi na web adresi: https://drivelab.info/.

Na DriveLab platformi se nalaze svi materijali projekta, u digitalnom su obliku, a mogu se pogledati, i učiti na tri jezika: hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.