Vaučeri i grantovi za digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća

Kroz nacionalni plan za oporavak i otpornost osigurano je cca 300 milijuna kuna za financiranje razvoja poduzetništva i digitalizaciju malih i srednjih poduzeća. Nositelji ove inicijative su Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i HAMAG-BICRO, a za cilj ima digitalizirati mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj, te povećati ulaganja u digitalne alate i opremu kako bi se u budućnosti uveli novi i/ili poboljšali postojeći poslovni procesi i postupci. Za ostvarivanje navedenog cilja osigurani su vaučeri za digitalizaciju i to vaučeri za kibernetičku sigurnost, vaučeri za digitalni marketing, vaučeri za strategiju digitalne transformacije, te vaučeri za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga. Stope sufinanciranja određene su prema regionalnoj karti potpora sukladno stopi razvijenosti, pa je tako za Panonsku Hrvatsku osigurana potpora od 60% za srednje poduzetnike i 70% za male poduzetnike, za Jadransku Hrvatsku osigurana je potpora od 45% za srednje i 55% za male poduzetnike, za Grad Zagreb 30% potpore osigurano je za srednje poduzetnike i 40% za male, dok je za Sjevernu Hrvatsku osigurana potpora za srednje poduzetnike od 45% i 55% za male poduzetnike. Navedeni vaučeri omogućavaju pristup specifičnim uslugama u području digitalizacije i digitalne transformacije, a svaki vaučer može kombinirati više usluga.

Vaučeri za kibernetičku sigurnost (110.000,00 kn/korisnik) omogućavaju utvrđivanje slabosti postojećeg informatičkog sustava i predlažu rješenja za poboljšanje sigurnosti poslovanja. Dijele se na:

  • Vaučer za penetracijsko testiranje

Za cilj ima pronaći sigurnosne proboje koji mogu rezultirati direktnim financijskim gubitcima i gubljenjem povjerenja korisnika, a koje je teško detektirati zbog nedostatka kadra u poduzeću koji se bavi IT sigurnošću, te poduzeća nisu u mogućnosti dobiti kvalitetan uvid u stanje svojih sustava i aplikacija. Ovom uslugom doprinijet će se smanjenju rizika od navedenih negativnih posljedica provjerom ranjivosti sustava iz perspektive napadača i to provjerom mogućnosti proboja mreže, identificiranjem ranjivosti visokog rizika koje se mogu manifestirati kombiniranjem višestrukih ranjivosti niskog rizika, kao i identifikacijom ranjivosti koje je teško detektirati alatima za automatsku provjeru, provjerom sposobnosti internih IT odjela i utvrđivanjem ispravnosti uvedenih sigurnosnih kontrola i tehnologija. Rezultat je izrađeno detaljno izvješće o izvršenom penetracijskom testiranju, a trajanje usluge je do 15 dana.

  • Vaučer za procjenu zrelosti kibernetičke sigurnosti

Za cilj ima procijeniti zrelost organizacije u aspektima procesa, ljudi i tehnologije kako bi se zadržala informacijska sigurnost kompanije i njene imovine, te spriječio reputacijski rizik koji nedostatak kibernetičke sigurnosti može prouzročiti. Ovom uslugom provest će se sveobuhvatna procjena spremnosti organizacije da spriječi, otkrije, obuzda i odgovori na prijetnje informacijskoj imovini. Rezultat je izrađeno izvješće o ocjenama zrelosti procesa, ljudi i tehnologija prema NIST kategorijama, te izrađen strateški plan za unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti na razini organizacije, procesa, ljudi i tehnologija. Trajanje usluge je 20 dana.

  • Vaučer za provjeru ranjivosti i konfiguracije sigurnosnih postavki

Za cilj ima smanjiti rizike i spriječiti prijetnje vezane uz zastarjele inačice softvera ili neispravne konfiguracije sistema kako bi IT okruženje bilo pravovremeno zaštićeno i ranjivosti uklonjene. Ovom uslugom provest će se stručna analiza ranjivosti sustava vezano uz zastarjele inačice softvera ili neispravne konfiguracije sistema. Rezultat je izrađeno izvješće o pronađenim ranjivostima i izvješće s preporukama i postupcima za uklanjanje pronađenih ranjivosti. Usluga je ograničena na 100 krajnjih točaka (radne stanice i poslužitelji) i trajanje usluge je do 7 dana.

  • Vaučer za uslugu procjene rizika IT sigurnosti

Za cilj ima utvrditi ranjivosti u informacijskim sustavima i široj IT okolini kako bi se zadržala razina sigurnosti čitavog IT okruženja kompanije. Ovom uslugom utvrdit će se temelj za izradu sigurnosne strategije na osnovu čega će tvrtke moći donositi bolje sigurnosne odluke i poduzimati proaktivne mjere. Rezultat je izrađen izvještaj koji sadrži detaljne procjene, zaključke i dokumentaciju o postupku ocjenjivanja rizika. Trajanje usluge je 20 dana.

  • Vaučer za uslugu pronalaska proboja

Za cilj ima otkrivanje prijetnji koje je teško detektirati standardnim sigurnosnim alatima kako bi tvrtka pravovremeno spoznala da je ugrožena i kako bi se napadači spriječili da naprave neprocjenjivu štetu tvrtci. Ovom uslugom provest će se tehnička procjena i analiza organizacijske infrastrukture, krajnjih točaka i poslužitelja radi traženja pokazatelja proboja ili bilo kakvih indikatora o zlonamjernim aktivnostima. Rezultat je izrađen sažetak pronađenih upada i proboja i preporuke za uklanjanje potencijalno pronađenih upada i proboja. Usluga je ograničena na 100 krajnjih točaka (radne stanice i poslužitelji) i trajanje usluge je do 15 dana.

  • Vaučer za uslugu uspostave programa informacijske sigurnosti

Za cilj ima uspostavljanje ISMS-a kako bi se smanjio rizik od kibernetičkih napada i povećala briga o privatnosti podataka. Ovom uslugom organizacije će uspješno uspostaviti sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS sustav). Rezultat je uspostavljen sustav informacijske usklađenosti do certifikacije za ISO 27001. Trajanje usluge je do 20 dana.

Vaučer za digitalni marketing (75.000,00 kn/korisnik) omogućavaju plasiranje proizvoda i usluga velikom broju potencijalnih korisnika i kupaca. Dijele se na:

  • Vaučer za digitalnu vidljivost

Za cilj ima povećanje prodajnih prilika uslijed povećanja prisutnosti na digitalnim kanalima kako bi se povećala prisutnost na internetu i digitalnim kanalima koja je danas nužnost i kojom poduzeće pokazuje da prati trendove i potrebe tržišta. Ovom uslugom izradit će se kvalitetna prezentacija poduzeća u digitalnim kanalima, modernu web stranicu i oglašavanje na internetu i društvenim mrežama. Rezultat je izrađena strategija digitalne promocije, prezentacija weba i osnovnih komunikacijskih materijala za digitalno oglašavanje.

  • Vaučer za strategiju digitalne promocije i izradu internetske stranice

Za cilj ima povećanje prodajnih prilika uslijed povećanja prisutnosti u digitalnim kanalima te izradu prezentacijskog weba kako bi unaprijedili svoju komunikaciju digitalnim kanalima. Ovom uslugom pružit će se stručnost iz domene digitalne prisutnosti i prezentacije poduzeća, kvalitetna online prezentacija poduzeća putem vlastite web stranice, stručna usluga konzaltinga u osmišljavanju i provedbi promotivne kampanje, provedba promotivne kampanje u online kanalima s budžetom od 20.000,00 kuna i unaprjeđenje profila poduzeća na društvenim mrežama. Rezultat je izrađena strategija digitalne promocije, osmišljena kampanja i analiza i prijedlog unaprjeđenja profila na društvenim mrežama. 

  • Vaučer za izradu web shopa

Za cilj ima povećanje prodajnih prilika uslijed uvođenja novog prodajnog kanala kako bi se omogućilo potrošačima da proizvode i usluge prate i kupuju online. Ovom uslugom osigurava se stručna usluga konzaltinga iz domene razvoja web shopa kao kanala prodaje i kvalitetna izrada weba. Rezultat je izrađen web shop prilagođen brandu korisnika s implementacijom GDPR funkcionalnosti, integriranom Pay Way online naplatom, SEO optimizacijom, jednogodišnjim hostingom i web domenom.

Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (150.000,00 kn/korisnik)

Pomoći će poduzeću da svoje poslovanje podigne na višu razinu i osuvremeni proizvodne pogone pametnim uslugama. Vaučer za cilj ima primjenu ili razvoj složenih digitalnih proizvoda i usluga za uvođenje koncepta Industrije 4.0, pametne tvornice, pametnih usluga koji mogu uključivati simulacijske modele, velike količine podataka, virtualne i proširene stvarnosti, a kako bi se osuvremenili proizvodni pogoni i uvele nove infrastrukturne predispozicije za pametne usluge. Ovim vaučerom osigurat će se uvid i praćenje proizvodnje s udaljene pozicije u stvarnom vremenu, detekciju točaka „uskog grla“, analiza efikasnosti i iskoristivosti u realnom vremenu, brojanje proizvoda i detekcija anomalija, te informacije o potrošnji energenata. Rezultat je ostvarena digitalizacija i praćenje proizvodne linije, provedena vizualna inspekcija, uspješno upravljanje rizikom.

Vaučer za strategiju digitalne transformacije (76.000,00 kn/korisnik)

Omogućuje zaposlenicima da uz pomoć digitalnih alata svoj posao obavljaju jednostavnije, učinkovitije i brže. Vaučer za cilj ima izradu tehničkog rješenja i specifikacije te arhitekture budućih ICT sustava tvrtke s kojim će poduzetnik moći financirati implementaciju sustava svojim ili EU sredstvima, kao i analizu stanja i potreba u kompaniji kako bi se uspostavilo što učinkovitije korištenje dostupnih alata i licenci. Ovim vaučerom provest će se analiza aktivnosti i procedura koje čine poslovanje organizacije radi optimizacije poslovnih procesa, definirat će se ključni sudionici i njihove uloge, izraditi tehničke i sadržajne pripreme za implementaciju novih alata. Rezultat će biti izrađena strategija uvođenja alata i sustava upravljanja poslovnim procesima, tehnička i sadržajna prilagodba alata, promotivne aktivnosti o novim alatima, edukacijske aktivnosti.

Grantovi će financijski poduprijeti uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kao i digitalnu transformaciju MSP-a. Grant za digitalizaciju iznosi 750.000, 00 kuna po korisniku i može se kombinirati s odabranim vaučerom.

Ukoliko imate ideju za prijavu projektnog prijedloga, obratite nam se s povjerenjem na info@pannonia-consulting.hr i rado ćemo vam pomoći u njezinom realiziranju!