U najavi – 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

U najavi je novi natječaj iz programa ruralnog razvoja:  7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Prijavitelji:

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica

c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića

d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova

Iznos potpora: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti . Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti .

Aktivnosti koje se financiraju:

a) u sektoru tržnica:

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnica

b) u sektoru društvenih domova/kulturnih centara

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje društvenih domova/kulturnih centara

c) u sektoru dječjih vrtića

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjih vrtića

d) u sektoru vatrogasnih domova:

– građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnih domova

Više na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16554&fbclid=IwAR352yx7d9Hz0cByC9TKbIm742syV-FGTXRuV0JF0Q04tEP4BnHYef6_yPU

Ukoliko imate ideju za prijavu projektnog prijedloga, obratite nam se s povjerenjem na info@pannonia-consulting.hr i rado ćemo vam pomoći u njezinom realiziranju!