Trening za trenere

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška provodi projekt “Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa”,  koji je financiran u sklopu Erasmus+ Programa 2021-2027 /KA 2. Partneri projekta su Pannonia Consulting d.o.o. iz Zagreba i Prometni Center Blisk d.o.o. iz Ljubljane, Slovenija.

U sklopu projekta predviđen je trening za trenere korištenja u cilju jačanja predavačkih vještina i vještina prenošenja znanja koje će distribuirati pripadnicima ciljanih skupina projekta. Trening je održan tijekom travnja 2023. godine, te su se predavači dodatno upoznali s  korištenjem platforme DriveLab. Treneri su aktivno sudjelovali i uspješno završili trening te su DriveLab platformu ocijenili izvrsnim alatom koji mogu koristiti u budućem rad. Slobodno vrijeme su kolegice i kolege iskoristile za razgledavanje i upoznavanje grada.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, te se provodi u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Mala partnerstva. Partneri projekta su Pannonia Consulting d.o.o. iz Zagreba i Prometni Center Blisk d.o.o. iz Ljubljane, Slovenija.