Strategija razvoja civilnog društva Općine Pisarovina

Strateški pristup razvoju organizacija civilnog društva (pre)često biva zanemaren element u nastojanju predstavnika vlasti da unaprijede kvalitetu života u lokalnoj zajednici. Izazovi s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva na lokalnoj razini mahom su povezani s:

  • nedovoljnim financijskim i operativnim kapacitetima udruga za pružanje usluga korisnicima,
  • niskom razinom unutarsektorske i međusektorske suradnje i razmjene između različitih dionika,
  • nedovoljnom vidljivosti i prepoznatljivosti civilnog sektora na temelju koje bi se potaknula participacija građana u njihovim aktivnostima, projektima i programima.

Upravo ove probleme adresirali smo Strategijom razvoja civilnog društva izrađenom za područje Općine Pisarovina. Strategija je nastala u sklopu projekta Napredujmo zajedno! čiji je nositelj Udruga sv. Martin Pisarovina, a sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Proces izrade Strategije proveo se u devet etapa koje su, između ostalog, uključivale mapiranje lokalnih organizacija civilnog društva, ispitivanje javnog mnijenja, organizaciju okruglog stola i četiri fokus grupe, te izradu SWOT analize stanja organizacija civilnog društva na području Općine Pisarovina.

U samoj Strategiji razvijeni su ciljevi, mjere i aktivnosti kojima se nastoji ojačati društveni kapital lokalne zajednice te samim time poboljšati kvaliteta života stanovnika Općine Pisarovina i unaprijediti mogućnosti organizacija civilnog društva da na odgovarajući način odgovore na izazove s kojima se suočavaju u svome radu.