Športskoj udruzi gluhih Nova Gradiška odobren projekt „ONE WORLD, ONE LOVE, ONE COMMUNITY“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku početkom lipnja 2018. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.  U okviru navedenog poziva, konzultantska tvrtka Pannonia izradila je projekt „ONE WORLD, ONE LOVE, ONE COMMUNITY“ koji je ocijenjen pozitivno te su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.497.955,00 HRK.

Projekt će se provoditi 36 mjeseci u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udrugom (na)gluhih osoba Videatur, Udrugom slijepih Nova Gradiška, Kuglačkim klubom „Obrtnik-Bam“ Nova Gradiška, Industrijsko-obrtničkom školom, Stolnoteniskim klubom „Strmac“ Nova Gradiška te Osnovnom školom Ljudevita Gaja.

Budući da se suvremeno društvo suočava s problemom socijalne isključenosti određenih marginaliziranih skupina, posebno osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, javlja se potreba za uključivanjem osoba s invaliditetom u sportske i rekreativne aktivnosti, što vodi do njihove bolje integracije u društvo i ublažavanja osjećaja nemoći i nedostatka samopoštovanja koje se javlja kod ovog dijela populacije.

Cilj projekta „ONE WORLD, ONE LOVE, ONE COMMUNITY“ je jačanje uključenosti u sportske aktivnosti za 20 djece s teškoćama u razvoju i 30 OSI. Na taj način smanjuje se opća socijalna, kulturna i sportska isključenost navedene marginalizirane skupine ljudi. Aktivnosti projekta usmjerene su na povećanje uključenosti OSI u život lokalne zajednice, a obuhvaćaju 30 OSI i 20 djece s teškoćama u razvoju s područja Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Razvit će se modularni pristup provođenju aktivnosti koje će uključivati sportsku rekreaciju, stjecanje transverzalnih i društvenih vještina kroz sport, sportske kampove te sudjelovanje u redovitim programima sportskih i rekreativnih aktivnosti.

Kroz niz sportskih i rekreativnih aktivnosti prilagođenih sudjelovanju osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju doći će do bolje socijalne uključenosti u društvo i jačanja njihovih kapaciteta u svrhu samostalnijeg sudjelovanja u aktivnostima zajednice.