Snimanje webinara DeCarbo Traffic

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška je tijekom mjeseca ožujka potpisalo ugovor o provođenju projekta “Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa”,  koji je financiran u sklopu Erasmus+ Programa 2021-2027 /AK 2. Partneri projekta su Pannonia Consulting d.o.o. iz Zagreba i Prometni Center Blisk d.o.o. iz Ljubljane, Slovenija.

Povod ovog projekta je uvođenje pametnih tahografa druge generacije u sljedećim godinama. Pametni tahografi će automatski bilježiti svaki prelazak nacionalne granice unutar država EU, ali i svaku promjenu opterećenja po osovinama, odnosno utovar i istovar tereta iz vozila. Cilj je bolje i kvalitetnije kontrolirati kabotažu koja se obavlja unutar svake pojedine članice EU-a. Novi model tahografa za sobom nosi i nova znanja, stoga je potrebno profesionalnim vozačima omogućiti i pravilnu pripremu za vožnju s ovom vrstom tahografa. 

Jedna od aktivnosti projekta je i snimanje webinara DeCarbo Traffic, koji govori o utjecaju prometa na okoliš i mogućnostima smanjenja onečišćenja uzrokovanog prometom. Webinar će biti dostupan na stranicama Učilišta i partnera na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.