ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA 1

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je poziv za natječaj „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1“. Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”.

Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različtih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući  socijalnu uključenost ugroženih skupina.

Ukupan iznos sredstava dostupan u ovom Pozivu iznosi 14.686.666 €, odnosno 110.150.000,00 HRK, a prihvatljivi prijavitelji, kao i partneri, su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, te ustanove socijalne skrbi.

Opći cilj natječaja jest unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi:

  1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
  2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici
  3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Komponente Poziva:

– Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

– Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

– Komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina

– Komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca; dok se financiranje sa stopostotnim intenzitetom potpore po pojedinom projektu kreće od 380.000,00 do 1.500.000,00 HRK.

Krajnji rok prijave na ovaj natječaj je 18. travnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@pannonia-consulting.hr