Prvi transnacionalni sastanak

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška je tijekom mjeseca ožujka potpisalo ugovor o provođenju projekta “Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa”,  koji je financiran u sklopu Erasmus+ Programa 2021-2027 /AK 2. Partneri projekta su Pannonia Consulting d.o.o. iz Zagreba i Prometni Center Blisk d.o.o. iz Ljubljane, Slovenija.

U sklopu projekta je održan drugi transnacionalni sastanak projektnih partnera čiji je domaćin ovaj put bio Prometni center Blisk d.o.o. iz Slovenije. Na sastanku su partneri raspravljali o dosadašnjim aktivnostima, te se okvirno usuglasili o aktivnostima koje slijede. 

Predstavnici partnera su iskoristili priliku za razmjenu iskustava na korištenju simulatora pametnog tahografa, kao i simulatora vožnje. 

Kroz projekt će se adresirati dekarbonizacija u prometu, te izraditi i provesti neformalni kurikulum vezan uz upravljanje vozilima s pametnim tahografom, ali i s naglaskom na eko-vožnju.