BROJ UGOVORA – 2021-2-HR01-KA210-VET-000049821
KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training

Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa

O projektu

Projekt „Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa“ prepoznao je postojanje diskrepancije između neformalnih obrazaca korištenja tahografa od strane profesionalnih vozača i osoblja prijevoznih poduzeća prisutnih u većini država članica EU. Prepoznata je potreba da se profesionalnim vozačima i osoblju prijevoznih poduzeća pruži mogućnost dodatnog strukovnog osposobljavanja kako bi se njihova znanja i vještine unaprijedile u korištenju digitalnih i pametnih tahografa. Isto tako, utvrđeno je nepostojanje kvalitetnog programa osposobljavanja u ovom području na temelju kojeg će se pripadnicima ciljane skupine pružiti neophodne strukovne vještine kako bi svoje profesionalne dužnosti mogli obavljati na inovativan, siguran i efikasan način, harmoniziran s najvišim EU standardima vožnje i praksama korištenja novih tehnologija u prometu. Detektirani prioriteti projekta su novi i inovativni pristupi učenju i osposobljavanju te ekološka održivost. Sukladno tome, u sklopu projekta provest će se aktivnosti koje će pridonijeti rješenju postojećih problema i neusklađenosti izradom neformalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, izradom webinara o dekarbonizaciji prometa, izradom interaktivne digitalne platforme s popratnim e-learningom i virtualnom sobom, te provedbom testnih treninga.

Trajanje provedbe projekta je 15 mjeseci, od 1.3.2022. do 1.6.2023.

Projekt se provodi u partnerstvu tri organizacije: Pučkog otvorenog učilišta AMC Nova Gradiška, Pannonie Consulting d.o.o. i Prometnog centra Blisk d.o.o. Partnerstvo je formirano na temelju iskustva, ekspertize i provedbenih mogućnosti organizacija. Cilj ovakvog partnerstva je osigurati dodanu vrijednost, odnosno potencijal za jačanje kapaciteta i razmjenu znanja na inter-regionalnoj razini, kao i odgovaranje na potrebe adresiranih ciljanih skupina.

Ciljana skupina

Ciljane skupine projekta podijeljene su u tri kategorije: 

 1. Profesionalni vozači kao neposredni sudionici u cestovnom prometu kojima nije pruženo adekvatno, kvalitetno i obuhvatno strukovno obrazovanja i osposobljavanje za korištenje digitalnih i pametnih tahografa.
 2. Prijevozna poduzeća i njihovo osoblje koje je potrebno usmjeriti u nove, unaprijeđene sustave pomoći u cestovnom prometu i prijevozu u svrhu postizanja višeg stupnja logističkih usluga koje pružaju.
 3. Pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cestovnom prometu, odnosno instruktori i stručnjaci bez i sa znanjem u području korištenja nove generacije tahografa.

Ciljevi projekta

 1. Razviti neformalni kurikulum mikrokvalifikacije za profesionalne vozače u području korištenja tahografa nove generacije.
 2. Oblikovati inovativnu digitalnu platformu „DriveLab“.
 3. Unaprijediti sposobnosti partnerskih organizacija i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području razvijanja strukovnih programa osposobljavanja za profesionalne vozače.
 4. Promicati ekološku održivost u skladu s EU politikama.

Rezultati projekta

 1. Izrađen neformalni program osposobljavanja za profesionalne vozače u području korištenja tahografa nove generacije, što će posredno povećati broja strukovno osposobljenih profesionalnih vozača koji će biti u mogućnosti koristiti usluge digitalnih i pametnih tahografa za izvršavanje obveza bilježenja i pohranjivanja podataka o svojima radnim aktivnostima na temelju novostvorenog kurikuluma.
 2. Izrađena digitalna platforma „DriveLab“ koja će sadržavati sve materijale izrađene tijekom projektnih aktivnosti, te e-learning program obrazovanja u području korištenja digitalnih i pametnih tahografa za profesionalne vozače, te tako omogućiti učenje na daljinu za profesionalne vozače.
 3. Ojačana transnacionalna dimenzija partnerstva.
 4. Svi produkti ovog projekta dostupni su u digitalnom formatu što će se pridonijeti ostvarivanju ciljeva definiranih strategijom Europski zeleni plan.
 5. Izrađen webinar „DeCarbo traffic“ kao dodana vrijednost digitalnoj platformi s prikazom načina i metoda kako pametno planiranje transportnih sustava i povećana učinkovitost u upravljanju prometom može značajno smanjiti količinu emisije CO2 plinova u teretnom prijevozu.
 6. Oformljena europska neformalna mreža ustanova za obrazovanje odraslih i ključnih dionika u prometnom sektoru s ciljem diseminacije projektnih rezultata.

Novosti

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Kontakt podatci

Ustanova za obrazovanje odraslih Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška

Kožarska 2
35400 Nova Gradiška
Hrvatska

E-mail:
srednjaskola@pou-amc.hr
info@pou-amc.hr
pouamcngsrednja@gmail.com

Tel.: +385 (0)35 346 600, Slavica Štefanac