BROJ UGOVORA – 2021-2-HR01-KA210-VET-000049821
KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational education and training

Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa

O projektu

Projekt „Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa“ prepoznao je postojanje diskrepancije između neformalnih obrazaca korištenja tahografa od strane profesionalnih vozača i osoblja prijevoznih poduzeća prisutnih u većini država članica EU. Prepoznata je potreba da se profesionalnim vozačima i osoblju prijevoznih poduzeća pruži mogućnost dodatnog strukovnog osposobljavanja kako bi se njihova znanja i vještine unaprijedile u korištenju digitalnih i pametnih tahografa. Isto tako, utvrđeno je nepostojanje kvalitetnog programa osposobljavanja u ovom području na temelju kojeg će se pripadnicima ciljane skupine pružiti neophodne strukovne vještine kako bi svoje profesionalne dužnosti mogli obavljati na inovativan, siguran i efikasan način, harmoniziran s najvišim EU standardima vožnje i praksama korištenja novih tehnologija u prometu. Detektirani prioriteti projekta su novi i inovativni pristupi učenju i osposobljavanju te ekološka održivost. Sukladno tome, u sklopu projekta provest će se aktivnosti koje će pridonijeti rješenju postojećih problema i neusklađenosti izradom neformalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, izradom webinara o dekarbonizaciji prometa, izradom interaktivne digitalne platforme s popratnim e-learningom i virtualnom sobom, te provedbom testnih treninga.

Trajanje provedbe projekta je 15 mjeseci, od 1.3.2022. do 1.6.2023.

Projekt se provodi u partnerstvu tri organizacije: Pučkog otvorenog učilišta AMC Nova Gradiška, Pannonie Consulting d.o.o. i Prometnog centra Blisk d.o.o. Partnerstvo je formirano na temelju iskustva, ekspertize i provedbenih mogućnosti organizacija. Cilj ovakvog partnerstva je osigurati dodanu vrijednost, odnosno potencijal za jačanje kapaciteta i razmjenu znanja na inter-regionalnoj razini, kao i odgovaranje na potrebe adresiranih ciljanih skupina.

Ciljana skupina

Ciljane skupine projekta podijeljene su u tri kategorije: 

 1. Profesionalni vozači kao neposredni sudionici u cestovnom prometu kojima nije pruženo adekvatno, kvalitetno i obuhvatno strukovno obrazovanja i osposobljavanje za korištenje digitalnih i pametnih tahografa.
 2. Prijevozna poduzeća i njihovo osoblje koje je potrebno usmjeriti u nove, unaprijeđene sustave pomoći u cestovnom prometu i prijevozu u svrhu postizanja višeg stupnja logističkih usluga koje pružaju.
 3. Pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u cestovnom prometu, odnosno instruktori i stručnjaci bez i sa znanjem u području korištenja nove generacije tahografa.

Ciljevi projekta

 1. Razviti neformalni kurikulum mikrokvalifikacije za profesionalne vozače u području korištenja tahografa nove generacije.
 2. Oblikovati inovativnu digitalnu platformu „DriveLab“.
 3. Unaprijediti sposobnosti partnerskih organizacija i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području razvijanja strukovnih programa osposobljavanja za profesionalne vozače.
 4. Promicati ekološku održivost u skladu s EU politikama.

Rezultati projekta

 1. Izrađen neformalni program osposobljavanja za profesionalne vozače u području korištenja tahografa nove generacije, što će posredno povećati broja strukovno osposobljenih profesionalnih vozača koji će biti u mogućnosti koristiti usluge digitalnih i pametnih tahografa za izvršavanje obveza bilježenja i pohranjivanja podataka o svojima radnim aktivnostima na temelju novostvorenog kurikuluma.
 2. Izrađena digitalna platforma „DriveLab“ koja će sadržavati sve materijale izrađene tijekom projektnih aktivnosti, te e-learning program obrazovanja u području korištenja digitalnih i pametnih tahografa za profesionalne vozače, te tako omogućiti učenje na daljinu za profesionalne vozače.
 3. Ojačana transnacionalna dimenzija partnerstva.
 4. Svi produkti ovog projekta dostupni su u digitalnom formatu što će se pridonijeti ostvarivanju ciljeva definiranih strategijom Europski zeleni plan.
 5. Izrađen webinar „DeCarbo traffic“ kao dodana vrijednost digitalnoj platformi s prikazom načina i metoda kako pametno planiranje transportnih sustava i povećana učinkovitost u upravljanju prometom može značajno smanjiti količinu emisije CO2 plinova u teretnom prijevozu.
 6. Oformljena europska neformalna mreža ustanova za obrazovanje odraslih i ključnih dionika u prometnom sektoru s ciljem diseminacije projektnih rezultata.

Novosti

26. svibnja 2023. godine Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška …

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška provodi projekt “Razvoj inovativnih …

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška je tijekom ožujka 2022. …

Trening za trenere

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška provodi projekt “Razvoj inovativnih …

Kontakt podatci

Ustanova za obrazovanje odraslih Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška

Kožarska 2
35400 Nova Gradiška
Hrvatska

E-mail:
srednjaskola@pou-amc.hr
info@pou-amc.hr
pouamcngsrednja@gmail.com

Tel.: +385 (0)35 346 600, Slavica Štefanac