Prihvaćena Odluka o nastavku programa Zaželi – program zapošljavanja žena faza III

U srijedu, 27. travnja 2022. održana je 115. sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je između ostaloga, prihvaćena Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu sredstava Europske unije za specifični cilj 9.i.1. Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., za program „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.”

Program Zaželi do sada je financiran iz Europskog socijalnog fonda 2014.-2020. u iznosu od 1,8 milijardi kuna u okviru kojeg je ugovoreno 748 projekata, zaposlilo se više od 9 800 teže zapošljivih žena koje su skrbile o 79 tisuća starijih i nemoćnih osoba diljem Hrvatske.

„Cilj projekata uz zapošljavanje bio je i ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Jedan od ključnih prioriteta za Hrvatsku ostaje i dalje područje socijalnog uključivanja te osiguravanja dostupnosti i ravnomjernosti različitih vrsta usluga u zajednici“, naglasio je ministar Josip Aladrović.

Za program „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ predviđeno je financiranje iz postojeće perspektive u okviru OPULJP-a 2014.-2020. kako bi se osigurao prijelazni period do usvajanja novog programa ESF+. Trajanje provedbe i pružanje usluge krajnjim korisnicima u okviru predložene III. faze planirano je u trajanju od šest mjeseci u ukupnom iznosu od 200 milijuna kuna. S obzirom da svi projekti iz prethodne faze završavaju do ljeta 2022. godine, planira se početak provedbe ugovora iz III. faze tijekom druge polovice ove godine.

Izvor: Mrosp.gov.hr