Općini Staro Petrovo Selo odobren projekt “Zdravi ljudi, zdrava općina!”

Ministarstvo zdravstva raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza I“, a projektni prijedlog pod nazivom „Zdravi ljudi, zdrava općina!“ kojeg smo izradili za našeg klijenta Općinu Staro Petrovo Selo pozitivno je ocijenjen i odobren. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 491.061,40 HRK, a intenzitet potpore iznosi 100 %. Projekt se provodi u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Općom bolnicom Nova Gradiška, i to od 23.srpnja 2019. do 23. siječnja 2021. Cilj projekta je osvijestiti i povećati razinu znanja mještana Starog Petrovog Sela i okolnih općina o načinima prevencije kroničnih bolesti kroz usvajanje zdravih životnih navika, što će se postići edukativnim radionicama, predavanjima i provedbom javne kampanje.

Općina Staro Petrovo Selo prepoznala je potrebu za educiranjem lokalne zajednice o kroničnim bolestima (koje su glavni uzrok smrtnosti na tom području), u svrhu sprječavanja istih i poboljšanja kvalitete života ljudi koji tamo žive. U sklopu projekta predviđeno je održavanje radionica, edukacija i predavanja usmjerenih ka stjecanju znanja korisnika o kroničnim bolestima i kako preventivno djelovati u njihovom sprječavanju. Osim toga, održat će se lokalni sajam zdrave prehrane i okrugli stol na temu kroničnih bolesti i kako spriječiti njihov nastanak na razini pojedinca, institucije i jedinica lokalne samouprave. Kroz projekt će se provoditi javna kampanja koja uključuje radio emisije, edukativne brošure, poticanje stanovništva na veće sudjelovanje u nacionalnim programima prevencije i tiskanje kuharice s receptima o pripremi zdravih obroka koja bi trebala biti distribuirana na 1000 kućanstava u Općini.

Izuzetno smo ponosni što ćemo u suradnji s Općinom i partnerima provoditi ovaj projekt i pridonijeti osvještavanju mještana Općine o potrebi poduzimanja preventivnih mjera za zaštitu zdravlja i usvajanja zdravih životnih navika.