ODOBREN PROJEKT HRVATSKOM DRUŠTVU STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA ZA GLUHE OSOBE

Unatoč pozitivnim naznakama i pozitivnim kretanjima na tržištu rada, Republika Hrvatska i dalje se svrstava u zemlje s jednom od najviših stopa nezaposlenosti u Europskoj Uniji. Uz manjak kvalitetnih radnih mjesta, Hrvatska je suočena s problemom velike stope emigriranja u druge zemlje EU u potrazi za zaposlenjem i boljim životnim uvjetima. Problem nezaposlenosti posebno pogađa ranjive skupine poput osoba s invaliditetom, mlade koji su završili visoko obrazovanje i starije osobe koje se dugi niz godina nalaze izvan tržišta rada. U svrhu smanjenja rizika od socijalne isključenosti i povećanja mogućnosti zaposlenja marginaliziranih skupina, Ministarstvo za demografiju,, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Našem klijentu, Hrvatskom društvu stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe, odobren je projekt „Nova znanja za nova zanimanja“ i za provedbu projekta dodijeljena su bespovratna financijska sredstva u iznosu od 1.493.681,50 HRK.  Provodit će se 20 mjeseci u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Šibensko-kninske županije, Udrugom gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije i Udrugom gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Cilj projekta  je jačanje transverzalnih vještina za 30 nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina za zanimanje stručnog komunikacijskog posrednika za gluhe osobe, koje će im omogućiti pristup tržištu rada i povećati njihovu zapošljivost te socijalnu inkluziju. Kroz projektne aktivnosti ojačat će se kapaciteti postojećih stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe koji će steći znanja i vještine za prenošenje istih na nove korisnike u svojoj zajednici.