Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”

U sklopu programa OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Natječaj je otvoren od 04.prosinca 2018. do 31.prosinca 2019.godine.

Pozivom se želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Također, pozivom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.

Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi Poziva odnose se na unaprjeđenje suradnje OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora, povećanje iskorištenosti javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju te unaprjeđenje kapaciteta OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 70.000.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 700.000,00 HRK, a najviši iznos koji prijavitelji mogu dobiti za provedbu projekta je 2.000.000,00 HRK.

Pannonia consulting ima iskustva u pripremi, provedbi i upravljanju projektima iz Europskog socijalnog fonda i Vaše će ideje rado pretvoriti u uspješne projekte.