Objavljen poziv na dostavu projektnih prijedloga „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza 1“

Tijekom posljednjih nekoliko godina, brojne analize  izvješća u RH pokazuju da su ranjive društvene skupine slabo predstavljene u društvu i nerijetko ih se prikazuje na stereotipan način, dok mediji često pokazuju ograničeni interes za njihove potrebe i potencijale. Usprkos činjenici da su mediji važni za podizanje svijesti javnosti, i dalje se bilježe slučajevi kršenja ljudskih prava od strane samih medija. U socijalnom uključivanju marginaliziranih skupina, mediji zajednice (neprofitne organizacije odgovorne zajednici kojoj služe, a primarni cilj im je angažiranje u djelatnostima od javnog interesa bez ostvarivanja profita) mogu imati veliku edukativnu ulogu.

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvo kulture objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza 1“ kojim će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj poziva je unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima

Specifični ciljevi su jačanje kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) za rad usmjeren na socijalno uključivanje ranjivih skupina te povećanje vidljivosti ranjivih skupina u društvu putem njihove medijske reprezentacije.

Prihvatljivi partneri su:

         – neprofitni nakladnik televizije i/ili radija

         – neprofitni pružatelj medijskih usluga iz članaka 17. i 79. ZEM-a

         – neprofitni pružatelj elektroničkih publikacija

         – neprofitni novinski nakladnik

Obvezne aktivnosti u okviru ovog Poziva su aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika  te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 15.000.000,00 HRK. Stopa financiranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova od kojih je 85 % osigurano temeljem OPULJP-a iz sredstava ESF-a, dok će obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 450.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 1.400.000,00 HRK.

Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge, stojimo Vam na raspolaganju.