Objavljen poziv “BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU”

U sklopu NOOP-a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv “Bespovratne potpore za digitalizaciju” namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Može se aplicirati na iznose od 150.000,00 do 750.000,00 kn.

Tvrtka mora imati u prethodnoj godini minimalno zaposlene 3 osobe na puno radno vrijeme te imate i pozitivnu bilancu.

Prihvatljivi troškovi:

–          Nabava softvera i izrada/razvoj specifičnog softvera

–          Licence za nabavu ili nadogradnju softvera

–          Korištenje usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl.

–          Nabava aplikativnih mrežnih rješenja i licenci

–          Nabava računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju

–          Projektiranje i nabava opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije

–          Troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost

–          Edukacija zaposlenika

–          Trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije

Prijave su do 12.8.2022.