Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“

Korupcija u svom temeljnom značenju predstavlja zlouporabu dodijeljene moći radi postizanja vlastite koristi i interesa. Predstavlja sustavni problem i društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral i ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Korupcija šteti javnoj odgovornosti i društvenom moralu te izravno doprinosi devijaciji temeljnih društvenih načela i među građanima razvija kulturu nepovjerenja u funkcioniranje demokratskih institucija. Stoga, borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za borbu za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

U sklopu programa OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“. Natječaj je otvoren od 07.12.2018. do 31.12.2019.

Opći cilj Poziva je unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi su: povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom, jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera, daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama, te digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 85.000.000,00 HRK. Stopa financiranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih je 85% osigurano temeljem OPULJP-a iz sredstava ESF-a, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Spremni smo pomoći Vam u pisanju projektnih prijedloga i provedbi samog projekta!