Objavljen indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo za Program Konkurentnost i kohezija 2021-2027., objavilo je indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu. Cilj je informiranje potencijalnih prijavitelja projekata u svrhu pravovremene pripreme i prijave projektnih prijedloga. U objavljenom planu objave poziva na dostavu projektnih prijedloga navode se otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga te ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj.

Indikativni plan natječaja sa svim pozivima i detaljima dostupan je na sljedećem linku: https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/

Od otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga izdvajamo:

 • Inovacijski vaučer
 • cilj poziva: provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja
 • prihvatljive aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija
 • prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća
 • ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 4.874,214 € (intenzitet potpore do 60 %)
 • Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva  i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3
 • ciljevi poziva: povećan broj novoosnovanih poduzeća i povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika
 • prihvatljive aktivnosti: ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća
 • ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 15.077,000 € (intenzitet potpore 50-75 %)
 • Modernizacija ustanova za provedbu CDŠ u osnovnoškolskom obrazovanju
 • ciljevi poziva: unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave, uključujući uspostavu i unaprjeđenje infrastrukture za osiguranje uvjeta zdravog života djece. Ulaganjima osigurat će se prelazak svih škola na jednosmjenski rad, a komplementarnim ulaganjima kroz EFRR podržat će se matične osnovne škole koje već imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni, ali su im potrebne infrastrukturne prilagodbe i opremanje potrebnom opremom kako bi mogli započeti uvođenje modela CDŠ-a.
 • prihvatljive aktivnosti: modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 • prihvatljivi prijavitelji: osnivači osnovnih škola, ustanove koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 • ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 143.882, 589 € (intenzitet potpore 85 %)
 • Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a
 • cilj poziva: nabavljena oprema i opremljeni prostori domova zdravlja za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
 • prihvatljive aktivnosti: Opremanje zdravstvenih ustanova na razini primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pri domovima zdravlja opremom za obavljanje sljedećih djelatnosti:-obiteljska medicina, ginekologijia i opstetricija, pedijatrija, oftalmologija, interna medicina, fizikalna medicina i manji infrastrukturni radovi a/p
 • prihvatljivi prijavitelji: JLRS/DZ
 • ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 50.000,000 € (intenzitet potpore 85 %)
 • Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za  povećanje dostupnost RPOO
 • cilj poziva: povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova RPOO-a čime se doprinosi dostupnosti RPOO ranjivim skupinama, posebice u ruralnim, manjim i slabije razvijenim krajevima
 • prihvatljive aktivnosti: izgradnja novih ili modernizacija postojećih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
 • prihvatljivi partneri: osnivači vrtića, ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
 • ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 45.662,400 € (intenzitet potpore 85 %)

Ukoliko imate ideju za prijavu projekta, nemojte čekati! Obratite nam se što prije da zajedno krenemo u razvijanje ideja i spremni dočekamo objavu natječaja!