Našim klijentima Zajednici Susret i Domu za starije i nemoćne Biskup Srećko Badurina odobreni projekti u okviru poziva “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je još 24. svibnja 2019. godine objavilo otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza“, u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Svrha Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Kako su prihvatljivi prijavitelji, između ostalog, bili i udruge i ustanove, za naše klijente Humanitarnu organizaciju Zajednicu Susret i Dom za starije i nemoćne Biskup Srećko Badurina, izradili smo projektni prijedlog s jasno razrađenim ciljevima i aktivnostima koji u potpunosti odgovaraju ciljevima i svrsi ovog Poziva. Oba projektna prijedloga pozitivno su ocijenjena i prošla su 2.fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava koja obuhvaća administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja i partnera, provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjenu kvalitete, te provjeru prihvatljivosti izdataka projektnog prijedloga, i upućuju se na 3.fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava (3.faza-donošenje Odluke o financiranju).

Projekt Humanitarne organizacije Zajednice Susret pod nazivom „Prevencija institucionalizacije osoba u riziku“ ima za cilj osigurati adekvatan prostor i opremu za pružanje zakonskih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja, te psihosocijalne podrške za osobe s problemima ovisnosti. Ovim projektom će se osigurati nužni preduvjeti kojima će se osigurati kvaliteta socijalnih usluga za ovisnike i spriječiti njihova institucionalizacija, i na taj način projekt doprinosi procesu deinstitucionalizacije u RH. Ukupna vrijednost ovog projekta je nešto više od 4 milijuna kuna.

Domu za starije i nemoćne Biskup Srećko Badurina odobren je projekt „Širenje mreže socijalnih usluga u svrhu podrške procesu deinstitucionalizacije na području Karlovačke županije“, čiji je cilj unaprjeđenje infrastrukture s ciljem uključivanja 60 starijih i nemoćnih osoba u usluge boravka i pomoći i njege u kući sa svrhom prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi gotovo 7 milijuna kuna.

Izuzetno nam je zadovoljstvo što sudjelujemo u ovakvim projektima koji poboljšavaju položaj i kvalitetu života socijalno osjetljivih skupina, i ponosni smo na naše klijente koji prepoznaju njihove potrebe. Također, velika nam je čast što naši klijenti odabiru upravo naš stručni tim  da im pomogne u ostvarivanju njihovih ideja.