Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Ministarstvo kulture 30. studenog 2017. objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za natječaj  „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2017., a kao prihvatljivi prijavitelji su definirane su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija; udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000 i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Opći cilj operacije je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Projekti će se financirati iz Europskog socijalnog fonda.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za pripremu projektne dokumentacije slobodno se javite na : info@pannonia-consulting.hr