Izrada neformalnog kurikuluma   

Pučko otvoreno učilište AMC Nova Gradiška je tijekom mjeseca ožujka potpisalo ugovor o provođenju projekta “Razvoj inovativnih metoda učenja korištenja pametnih tahografa u svrhu jačanja procesa digitalizacije i dekarbonizacije prometa”,  koji je financiran u sklopu Erasmus+ Programa 2021-2027 /KA 2. Partneri projekta su Pannonia Consulting d.o.o. iz Zagreba i Prometni Center Blisk d.o.o. iz Ljubljane, Slovenija.

Izrada Neformalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje pripadnika ciljane skupine, profesionalnih vozača i osoblja prijevoznih poduzeća, jedna je od ključnih aktivnosti koje se provode u sklopu projekta. S obzirom da je neformalni kurikulum zamišljen kao važan projektni output, odnosno preduvjet za uspješnu implementaciju svega ostalog što slijedi, dosad najveći dio projekta bio na posvećen upravo njegovoj izradi. S naglaskom na korištenje tahografa nove generacije, kurikulum se sastoji od četiri modula: teorijske osnove, tehničke osnove, praktične vježbe, eko-vožnja; te je kombinacija vođenog učenja u obliku teorijske nastave, učenja temeljnog na radu i samostalnog učenja.

Cilj kurikuluma je omogućiti povećanje broja strukovno osposobljenih profesionalnih vozača koji će biti u mogućnosti koristiti usluge digitalnih i pametnih tahografa za izvršavanje obveza bilježenja i pohranjivanja podataka o svojim radnim aktivnostima. Jednako tako, kurikulumom će se ujednačiti prakse strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pripadnika ciljane skupine u Hrvatskoj i Sloveniji, te harmonizirati s europskim zakonodavstvom. Na taj način, dugoročno će se stvoriti osnova za razmjenu znanja i primjera dobre prakse i prema ostalim državama na području Zapadnog Balkana.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, te se provodi u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 2: Mala partnerstva.