Humanitarnoj organizaciji „Zajednica Susret“ odobren projekt „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Našem klijentu, Humanitarnoj organizaciji „Zajednica Susret“ odobren je projekt „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske Unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nakon pozitivno ocijenjenog i odobrenog projekta, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.499.276,68 HRK. Provodit će se 24 mjeseca, od 01.09.2018. do 31.08.2020. godine, u suradnji s Udrugom Vestigium i Hrvatskom mrežom za beskućnike.

Ovisnici i beskućnici su specifična skupina koju karakterizira odvojenost od tržišta rada, nedostatak radnog iskustva i praktičnih vještina, te im zbog toga prijeti dugotrajna nezaposlenost. Zbog svega navedenoga, potrebno je dodatno ojačati njihove kvalifikacije i kompetencije koje će ih izdvojiti na tržištu rada i učiniti konkurentnijima.

Cilj projekta „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ je povećanje razine znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost. Također, aktivnosti projekta bit će usmjerene na jačanje kapaciteta stručnog osoblja „Zajednice Susret“ i partnerskih organizacija za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima prilikom uključivanja na tržište rada.

Kroz projekt će se osnovati Radni centar s ciljem procjene zapošljivosti nezaposlenih liječenih ovisnika, inidividualnog savjetovanja, osposobljavanja, educiranja i radne pripreme za tržište rada u Zagrebu i Splitu.

Aktivnosti projekta izravno će pomoći dugotrajno nezaposlenim pripadnicima marginaliziranih skupina u usvajanju novih znanja i vještina s ciljem aktivnog pristupa tržištu i smanjenja socijalne isključenosti.