Godišnji plan PDP-ova sufinanciranih iz OPULJP u 2020. godini

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 objavilo je godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Svrha objave Godišnjeg plana je informiranje i pravovremena priprema projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Od svih najavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. izdvojili bismo Razvoj usluge osobne asistencije-faza 3, iz prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, specifični cilj 9.iv.2. Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je 1. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije, 2. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama kroz pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, 3. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama kroz pružanje usluge videćeg pratitelja. Prihvatljivi prijavitelji su udruge – pravne osobe osnovane sukladno Zakonu o udrugama, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga.

Osim tog natječaja, izdvojili bismo natječaj Promocija zdravlja i prevencija bolesti-faza 2, iz prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, specifični cilj 9.iv.1. Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja, koji je najavljen za srpanj 2020. te natječaj Podrška programima usmjerenim mladima-faza 2 najavljen za kolovoz 2020. čiji su ciljevi 1. Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u društvu, podizanje razine znanja, vještina  i informiranosti te stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih i prevenciju nasilja; 2. Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s mladima. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, specifični cilj 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja, istaknuli bismo natječaj Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi-faza II, čija je objava predviđena za studeni 2020. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti; ustanove u kulturi; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a cilj poziva na dostavu prijedloga je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Informaciju o svim pozivima na dostavu projektnih prijedloga koji su predviđeni za 2020. godini možete pronaći na sljedećem linku: www.strukturnifondovi.hr.

Slobodno nam se obratite s povjerenjem!

Rado ćemo pomoći u ostvarivanju Vaših ideja!