EU fondovi u financijskoj perspektivi 2021.-2027.

Nakon što je Europski parlament dao svoju suglasnost, Vijeće je 17. prosinca 2020. donijelo uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir (VFO) EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Uredbom se za 27 država članica EU-a predviđa dugoročni proračun od 1074,3 milijarde eura u cijenama iz 2018., u što je uključen i Europski razvojni fond. Zajedno s instrumentom za oporavak Next Generation EU od 750 milijardi eura, njime će se EU-u omogućiti da tijekom predstojećih godina osigura dosad najveći iznos sredstava od 1.8 bilijuna eura za potporu oporavku od pandemije bolesti COVID-19 i dugoročnim prioritetima EU-a u različitim područjima politika.

U okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira sredstva EU-a usmjerit će se na nove i ojačane prioritete u svim područjima politika EU-a, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju. Kohezijska politika i zajednička poljoprivredna politika i dalje će primati znatna sredstva te će se modernizirati kako bi na najbolji način doprinijele gospodarskom oporavku Europe te zelenim i digitalnim ciljevima EU-a.

Sljedećim dugoročnim proračunom obuhvatit će se sedam rashodovnih područja. Njime će se predvidjeti okvir za financiranje gotovo 40 programa potrošnje EU-a u narednom sedmogodišnjem razdoblju.

Financijska alokacija ESI fondova za Hrvatsku (2021.-2027.)

 • Europski socijalni fond plus: 1.98 milijardi eura
 • Kohezijski fond: 1.55 milijardi eura
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo: 0.24 milijarde eura
 • Europski fond za regionalni razvoj: 5.54 milijardi eura
 • Europski fond za jamstva u poljoprivredi: 2.6 milijardi eura
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: 2.1 milijardi eura

Izvanredni instrument za oporavak nazvan Next Generation EU iznosi 750 milijardi eura, od kojih će se 390 milijardi državama članicama dodijeliti kao bespovratna pomoć, a 360 milijardi kroz povoljne zajmove. Mehanizam za oporavak i otpornost okosnica je navedenog instrumenta; u okviru njega dostupno je 672.5 milijardi eura zajmova i bespovratnih sredstava za potporu reformama i ulaganjima država članica EU.

Iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u razdoblju od 2021.-2026., Hrvatskoj će na raspolaganju biti 6.3 milijarde eura bespovratnih sredstava (70% sredstava za razdoblje 2021.-2022. u iznosu od 4.67 milijardi eura; 30% sredstava za 2023. u iznosu od 1.64 milijardi eura), uz mogućnost od oko 3.6 milijarde eura dodatnih sredstava isplaćenih u obliku zajmova. Kako bi se koristile ovim financijskim instrumentom, države članice trebale bi podnijeti svoje nacrte planova oporavka i otpornosti u kojima će biti navedeni nacionalni programi ulaganja i reforme.

Hrvatska će iz planirane alokacije sredstva raspodijeliti prema šest komponenti:

 • gospodarstvo: 54% alokacije
 • javna uprava, pravosuđe i državna imovina: 10% alokacije
 • obrazovanje, znanost i istraživanje: 15% alokacije
 • tržište rada i socijalna zaštita: 4% alokacije
 • zdravstvo: 5% alokacije
 • obnova zgrada: 12% alokacije

Ukoliko su i Vama potrebne usluge poslovnog savjetovanja kako bi ostvarili Vaše ideje za jačanje zajednice i poslovanja javite nam se s povjerenjem na e-mail: info@pannonia-consulting.hr.